top of page
  • Forfatterens bildeHylja Häninger

Kunnskap om projeksjon brukt som våpen - og hvordan du kan beskytte deg mot det.

Dette er den første artikkelen i serien «Et kritisk blikk på alternativmiljøet» som er skrevet for å sette lys på skyggesiden ved å være en del av et alternativmiljø.


Vi vet jo de positive fordelene, som eksempel å være en del av et fellesskap, få venner, bygge nettverk, dra på kurs, utdanne seg og selvutviklingsdelen.


Jeg starter denne serien med kunnskap om projeksjoner og hvordan vi kan beskytte oss mot misbruk av det.I flere såkalte alternative miljøer og fagmiljøer innenfor kunst- og uttrykksterapi, psykoterapi og gestaltterapapi, snakkes det om projeksjoner.


Projeksjonsmekansimer er forsvarsmekanismer. Den beskytter mot uro over at vi må akseptere og ta ansvar for ting om oss selv som vi ikke vil vedkjenne. Ufrivillig kaster vi fra oss disse tingene. Deretter tildeler vi dem til andre mennesker.


I terapien kan kunnskap om projeksjon og andre forsvarsmekanismer være et nyttig redskap.


Men kunnskap om projeksjon kan også brukes som et våpen.

Som terapeut eller lærer sitter du på en stor autoritet. Det gjør du også med kunnskap om det. Kunnskap er makt.


Det er lett å misbruke makten. Enten det er i en krangel med ektefellen, i en konflikt på jobben eller i en diskusjon med en klient eller elev.

Kanskje er det fristende å bruke kunnskapen om projeksjonsmekanismer som redskap for å hvitvaske seg selv fra all kritikk? I så fall snakker vi om et maktmisbruk og ren manipulasjon.


Kanskje vil en autoritet benytte seg av projeksjonsmekansimer for å så tvil om virkelighetsoppfatningen til den underdanige part: «Dette er kun projeksjon. Dette handler om deg. Dette foregår kun i ditt hode». Da snakker vi om gaslighting.


Kort fortalt er «gaslighting» en systematisk psykisk mishandling for å bryte ned andres tro på sin egen hukommelse, virkelighetsoppfatning og dømmekraft.


Det er stor forskjell på den ubevisste projeksjonen og den kalkulerte.


En god lærer, leder eller underviser skal være mottakelig for konstruktiv kritikk. De bør leve det de lærer. Men ironisk er det at ikke alle som underviser i projeksjon, evner å hente hjem egne projeksjoner.Hvordan kan du beskytte deg mot den bevisste eller ubevisste projeksjonen?


Her er noen tips:

  • Terapi – jobb med en terapeut for å identifisere projeksjon i interaksjonene dine med den det gjelder. Hent hjem dine projeksjoner og plasser ansvar. Det er avgjørende for å oppdage problemet og svare på en måte som begrenser skaden. En terapeut kan også hjelpe med å vurdere om relasjonen er verdt å fortsette med.

  • Reager på skyld, skyld og skam – bevissthet om projeksjon lar individet filtrere budskapet gjennom denne forståelsen. Det er mulig å se skyld som går utover som manglende evne til å gjenkjenne skylden på innsiden for den som utøver det. Denne kunnskapen og forståelsen gjør ikke atferden riktig, men den hjelper oss å unngå å internalisere projeksjonen av følelsene deres.

  • Si ifra – å si på en ikke-konfronterende måte at du ikke er enig i projeksjonen er nøkkelen til å sette grenser og opprettholde din personlige velvære. Et enkelt utsagn som "Det er din mening" indikerer tydelig at du ikke godtar projeksjonen deres. Å sette grenser er ikke alltid like enkelt. Det kan derfor være lurt å oppsøke en uttrykksterapeut eller lignende for å kreativt og konkret arbeide med dette.

  • Arbeid med selvtilliten din – å lære å elske deg selv er viktig. Finn måter å se etter det gode i alt du gjør, og bygg opp følelsen av egenverd på en måte som oppveier eventuelle negative beskjeder og tanker.

  • Unngå argumenter – å unngå argumenter er viktig, ettersom den som bevisst eller ubevisst bruker projeksjon ser på ethvert forsøk på å forsvare deg selv som underkastelse og erkjennelse av at problemet er ditt.
Den positive projeksjonen

Nå har jeg tatt opp den negative projeksjonen eller skyggeprojeksjonen, som den også kalles.


Den positive projeksjonen skjer når vi tillegger ekstremt positive (eller til og med guddommelige) egenskaper til en annen. Denne projeksjonen er vanligvis barnlig og forenklet, men samtidig er den følelsesmessig veldig kraftig. Psykoterapeuter ser det som en positiv overføring såfremt projeksjonen blir hentet hjem, eller mer konkret at den som projiserer også anerkjenner positive kvaliteter i seg selv.


Men dersom projeksjonen forblir på plass, vil et individ nekte eller benekte alt som er i konflikt med dette, deres ubevisste positive projeksjoner på en annen.


Projeksjonsmekanismer - en terapeutisk gullgruve

Mye psykoterapeutisk arbeid kan gjøres for å tydeliggjøre alle disse projeksjonsmekanismene vi bruker på andre. De kan også brukes til å avdekke de skjulte delene av oss selv – vår frykt, våre lengsler og så videre – for å komme overens med vår egen menneskelighet.


For oss terapeuter, er kunnskap om denne projeksjonsmekanismen viktig å forstå. Dersom vi ikke greier å se hvordan enten klienten (eller seg selv) ubevisst projiserer sine indre problemer ut i verden, er vi ikke til nytte for klienten. Da kan vi lettere slutte seg til klienten i deres projiserte verdensbilde, og forsterke de psykiske utfordringene klienten prøver å løse.


Hvis vi, terapeuter, er klar over disse mekanismene for psykisk og emosjonell projeksjon, kan vi finne en balanse som sannsynligvis vil hjelpe klienten til å helbrede raskere.


Hvis vi lærer å medfølende se klientens projeksjoner som kun utviklingsmessige lengsler (å bli som den de forguder eller beundrer) eller se deres sinne og hatsprojeksjoner utover som skjulte emosjonelle energier (frykt og barnets egoisme), så kan det terapeutiske arbeidet lettere bidra til å gjenopprette balansen for klienten.


Men glem aldri at kunnskap er makt. Og makt kan misbrukes. Bruk kunnskapen om projeksjonsmekanismer konstruktivt til glede for både deg og dine klienter.
 


Teksten er skrevet av uttrykksterapeut og conscious kink terapeut Hylja B. Häninger. På hylja.no/artikler eller gjennom facebooksiden Uttrykksterapi kan du finne flere lignende artikler skrevet av Häninger eller andre fagpersoner innenfor temaene uttrykksterapi, kreativ selvutfoldelse, seksualitet og åndelighet.0 kommentarer

Comments


bottom of page