top of page

Hylja B. Häninger

KUNSTTERAPEUT

OM KUNSTTERAPI

“Art can permeate the very deepest part of us, where no words exist.” 
― 
Eileen Miller, The Girl Who Spoke with Pictures: Autism Through Art

 

Kunstterapi, eller kreativ uttrykksterapi, er en form for psykoterapi som bruker kreative metoder som sitt primære verktøy for uttrykk og kommunikasjon. Innenfor denne konteksten, er ikke kunst brukt som diagnostisk verktøy, men som et medium for å adressere emosjonelle problemer som kan være forvirrende og stressende.  Kunstterapi er en psykoterapeutisk metode hvor vi bruker kreative skapende uttrykk. 

Kreative medium

Man kan bruke maling, tegning, kull, kritt, illustrasjon, skulptering, musikk, rytme, dans, fotografi, kollasj, sandplay, bruke elementer i naturen osv. Mulighetene er ubegrenset. Men hovedsakelig brukes maling og tegning.  

 

Kunstterapeutens jobb

Kunstterapeutens jobb er å blant annet å være et "vitne." Et vitne har tre formål: 1) å legge merke til kunstprosessen, 2) å bistå om nødvendig, og 3) å gi klienten ”gaven” med den fulle oppmerksomhet og observasjon. Det er ikke en kunstterapeuts jobb å handle, mene, tenke på hva en skal si eller dømme klienten, men å være til stede og tilpasset klienten, følge dens prosess og uttrykk. Hovedsakelig er jobben å støtte klienten i egen prosess.Må man være talentfull?

Du trenger ikke være "redd" for å uttrykke deg gjennom kunst. Selv om det kan virke annerledes og unaturlig i begynnelsen, er det vanligvis fordi ikke alle er vant til å kommunisere kreativt. -”Jeg kan jo ikke male” er det mange som kan si. Du trenger ingen kreative ferdigheter eller å være en kunstner, for å bruke kunstterapi som metode. Ei heller for å få noe ut av det. Det er kunstterapeuten sin jobb å støtte deg i din egen kreative prosess, hvor det ligger et potensiale i å kunne utforske underliggende meldinger. Dette ubevisste materialet, som vi alle mennesker er bærere av, kan kommuniseres gjennom din egen skaperkraft. Og derfor er det selve uttrykket og den kreative prosessen de mest givende aspektene, ikke det ”kunstneriske resultatet”.

 

 

Hvem kan bruke kunstterapi som metode?

Alle. Alle aldre – uavhengig av kjønn og legning. Alt fra barn med utviklingshemning til en godt voksen som ”bare” vil utforske det kreative i seg. Forskjellige mennesker kan oppnå forskjellige ting med kunstterapi. Den kan brukes til veiledning, i behandling, rehabilitering, som psykoterapi, i traumearbeid og i bred forstand kan det brukes til å nære ens indre selv, på en måte som kan gi den enkelte en dypere forståelse av seg selv. Kunstterapi kan brukes som metode for uttrykk, for det som ikke er lett å verbalisere. Det skjer noe når man gir en følelse et uttrykk. Når den følelsen er kommet ut og ned på papiret, og ikke tar like stor plass inni deg. Det er magien med kunstterapi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde: http://www.sankalpajourneys.com/art-therapy.html

bottom of page